Hjem

 

 

Grundejerforeningen Suderbo I's hjemmeside

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside.

 

På siden vil vi bringe nyheder der vedrører foreningen og dens beboere.

 

Øverst ses "Velkomst-stenen" til kvarteret flankeret af de fem veje i grundejerforeningen. Bemærk at skilte er udskiftet og har fået en grøn farve, hvilket betyder, at det er en privat fællesvej, der ikke ryddes for sne og saltes af kommunen.

 

 

Suderbo I

 

  • December 2017

 

Vi har i november fået monteret "Nabohjælp"-skilte på alle indkørselsveje til vores kvarter, der tilkendegiver, at vi står sammen om at beskytte vores område. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at gå sammen i grupper, der så efterfølgende kan hjælpe hinanden, hvis naboen ikke er hjemme, på ferie eller lignende.

Det skal samtidig oplyses, at der i øjeblikket er uanmindeligt mange indbrud over hele Nordjylland, også i vores nærområde, hvor Sindallund i Frederikshavn og Ravnshøj by har været meget udsat. Så hjælp med at holde øje med ukendte/fremmede i vores kvarter. Det kan oplyses, at de fleste indbrud sker i de første timer efter mørkets frembrud.

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul, samt et godt nytår.

 

  • Oktober 2017

 

ADVARSEL: Der har i weekenden 20. - 22. oktober været flere indbrud i foreningens område.

Disse indbrud er foregået fra sidst på eftermiddagen til først på aftenen - altså lige efter mørkets frembrud, hvor man ofte ikke har fået tændt nok lys.

 

Containerne på Heimdalsvej og Bragesvej bliver stående frem til den 30. oktober, hvorfor alle medlemmerne frit kan benytte disse til haveaffald.

 

 

  • August 2017

 

Sommeren er nu næsten forbi og efteråret nærmer sig med raske skridt. Bestyrelsen håber alle har haft en god sommer, selvom vejret jo ikke har været det bedste.

 

Læbælter ved Heimdalsvej er nu færdigt og fremstår lyst og venligt og med masser af lys ind til haverne op til Læbæltet.

 

Containere i efteråret er planlagt til opstilling fredag den 13. oktober og med fjernelse mandag den 23. oktober 2017. Containerne vil være til rådighed i efterårsferien, uge 42.

 

Et lille opråb fra bestyrelsen.

 

Husk at man har pligt til ud for eget grundstykke at fjerne ukrudt/græs fra kanstenen. Bor man ud til volden har man samme forpligtigelse, selvom stien og græsset adskiller kantstenen fra grundstykket.

 

  • JUNI 2017

 

Rydningen af læbæltet ved Heimdalsvej er nu næsten afsluttet og forventes afsluttet senest ved udgangen af juni måned. I løbet af ganske kort tid sås der græs. Egetræerne er kommet til syne og området fremstår lyst og venligt.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne er tilfredse.

 

Indbrud i området.

Der er begået flere indbrud i området indenfor det sidste stykke tid. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at være årvågne, når de færdes i kvarteret.

Husk NABOHJÆLP og husk at huset skal se ud som om det er beboet, når man tager på ferie. Få naboen til at parkere sin bil i indkørslen, få græsset slået og brug tænd og sluk ure, lad radioen spille, få fyldt skrald i affaldssækken osv.

 

 

 

  • MAJ 2017

 

Som led i forskønnelsen af området fjernes buskene/krattet mellem træerne ved boldbanen på Heimdalsvej.

Træerne bibeholdes og der planeres og sås græs mellem træerne.

Arbejdet udføres af Bannerslund Skovservice og arbejdet forventes påbegyndt i første halvdel af juni måned 2017.

Skulle der mod forventning opstå tvivlsspørgsmål, kan der rettes henvendelse til Kjeld Nielsen,

Heimdalsvej 7, 20966437, der er bestyrelsens kontaktperson.

 

Der var mødt 14 husstande til generalforsamingen.

Nyvalgt Til bestyrelsen blev Brian Strøm, Frejasvej 2. Bestyrelsen byder Brian velkommen.

Formandens beretning og referat kan ses her på siden under "referater".

 

Husk af sende/aflevere jeres email-adresse til sekretær Carsten Kjær, jfr. den omdelte skrivelse.

 

Bestyrelsen henleder medlemmerne på generalforsamlingen, tirsdag den 9. maj kl. 1930, hvor vi ser frem til at mange medlemmer møder op.

Endvidere gør bestyrelsen opmærksom på, at der opsættes containere, jfr. nedenstående. Husk der må kun henkastes haveaffald i containerne. Husk at lukke lågen og rydde op/feje efter dig.

Husk at aflevere jeres email-adresse til sekretæren, jfr. omdelte skrivelse, hvor der tillige er information om nabohjælp.

 

  • FEBRUAR 2017

 

Så er vinteren ved at gå på hæld og vi kan se fremad mod foråret. Datoen for Generalforsamlingen 2017 er fastsat til tirsdag den 9. maj 2017 kl. 1930, men allerede fredag den 5. maj 2017 opsættes containere og disse fjernes først igen mandag den 15.maj 2017 - altså er de til rådighed i Store Bededags-ferien.